ขอนแก่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม  

ขอนแก่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม สร้างการรับรู้และความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน 22 ก.พ. 65. ที่ บริเวณหน้าสวนเรืองแสง  สวนประตูเมืองขอนแก่น. ถนนมิตรภาพ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น  นายสมศักดิ์  จังตระกุล...