หมอลำเปิดหมวก

หมอลำเปิดหมวกที่ตลาด ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   ซึ่งตลาด ชุมชนนี้จะเปิดทุกวันช่วงเย็นโดยมีประชาชนในชุมชนนำของที่เป็นผลผลผลิต  เช่นปลาผัก  พืชพันธ์ต่างๆที่ผลิตได้ในท้องถิ่น...