ขอนแก่น จัดประกวดการแสดงหมอลำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอนแก่น จัดประกวดการแสดงหมอลำ เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28 มิ.ย. 61 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล...