ประวัติ องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

#สังเขปประวัติ องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี #องค์หลวงปู่ลี กุสลธโร นามเดิมขององค์ท่านชื่อ ลี สาลีเชียงพิณ ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๔๖๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐...