อสมท ร่วมกับ อตก เคหะ กกท จัดงานสภากาแฟรัฐวิสาหกิจ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 / 2562 โดยครั้งแรกได้จัดที่ อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...