รองนายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่ขอนแก่น ชี้แจงหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare และการใช้แอป Smart อสม.

รองนายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่ขอนแก่น เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น Smart อสม. 16 มี.ค. 66. ที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน...

รองนายกฯ อนุทิน เยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงปีใหม่ 2566 ที่ขอนแก่น

รองนายกฯ อนุทิน เยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงปีใหม่ 2566 ที่ขอนแก่น 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ จุดบริการประชาชนสวนเรืองแสง ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล...

จังหวัดขอนแก่น จัดงานการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2562 ระดับประเทศ

จังหวัดขอนแก่น จัดงานการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2562 ระดับประเทศ 31 กรกฏาคม 2562 ที่ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข...