รมว พลังงาน เยี่ยมชมอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน

วันที่ 12 ธ.ค.2561 ตึกสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าพลังงาน...