“ร.8 พัน 2″บูรณาการ “อบต.นาฝาย ” จิตอาสา ทำความดีถวาย พ่อหลวงร .9

ร.8 พัน 2 บูรณาการ "อบต.นาฝาย " จิตอาสา ทำความดีถวาย พ่อหลวงร .9 https://youtu.be/XY2kyjs57Ss?si=-KhbnBdIOrE4-4um ทหาร ร.8 พัน 2 บูรณาการ อบต.นาฝาย ลงพื้นที่ จิตอาสา กำจัดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ สระน้ำสาธารณะ ประโยชน์ ฝายป่าบัว บ้านนาท่าลี่...