รองนายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่ขอนแก่น ชี้แจงหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare และการใช้แอป Smart อสม.

รองนายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่ขอนแก่น เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare และส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชั่น Smart อสม. 16 มี.ค. 66. ที่ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นายอนุทิน...

ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ อสม.ขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19

ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ อสม.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19 7 พย 63  ที่สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ชมรม อสม ขอนแก่น  จัดงาน ชมรม สร้างสุขภาพ อสมท ขอนแก่น  ทั้งนี้ อสม  ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน...