“ร.ร.อนุบาลขอนแก่น” จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เรียนรู้จริงนอกห้องเรียน

"ร.ร.อนุบาลขอนแก่น" จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เรียนรู้จริงนอกห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จัดโครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566...