ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ขอนแก่น จัดกิจกรรมอาชาบำบัด

25 กันยายน 2561 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น  ได้นำบุคคลออทิสติก เข้าร่วมกิจกรรมอาชาบำบัดที่ กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์   จ.ขอนแก่น   ทั้งนี้อาชาบำบัดเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับกันไปทั่วโลก...