เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ

ทุเรียน ศรีสะเกษ มาแล้ว

“ทุเรียน” ราชาแห่งผลไม้ไทย ก็มักจะรู้จักกันดีสำหรับแหล่งปลูกทุเรียนในประเทศไทย ที่จะปลูกกันมากทางภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ระยอง ตราด และยังมีการปลูกในอีกหลายจังหวัด โดยในภาคอีสานมีการปลูกหลายจังหวัดเช่น...