ชาวอำเภอมัญจาคีรีร่วมใจแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ชาวอำเภอมัญจาคีรีร่วมใจแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00น. ณ ที่สนามว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น...