ชาวอำเภอมัญจาคีรีร่วมใจแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ชาวอำเภอมัญจาคีรีร่วมใจแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.00น. ณ ที่สนามว่าการอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดพิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำโดยพระครูปลัดนรินทร์ อภินนันโท เจ้าอาวาสวัดโนนทัน บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น พร้อมพี่น้องประชาชนชาวอำเภอมัญจาคีรีหลายร้อยคนร่วมใจตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดนขบวนเคลื่อนผ่านสถานีไปรษณีมัญจาคีรี-ผ่านตลาดสด-ผ่านหน้าโรงเรียนมัญจาศึกษา-ผ่านบ้านบัว-บ้านนาข่า- ขบวนแห่เดินทางกว่า 10 กม.ตลอดเส้นทางได้มีประชาชนชาวอำเภอมัญจาคีรีร่วมอนุโมทนาบุญตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่ฯผ่าน จนถึงวัดโนนทัน บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น จึงได้มีการประกอบพิธีถวายเทียนพระราชทาน โดยมีพระราชประสิทธิ์คุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระครูอนุกูลสารธรรม เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเจริญชัยมงคลคาถา มีนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสร่วมด้วยนายทองกานต์ ปลัดอาวุโสอำเภอมัญจาคีรี,นายสุพร ค้อนดี สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่นเขตอำเภอมัญจาคีรี,นายสุนทร ศรีหนองบัว เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,กำนันสามิตร มูลศรี,นายสุเทพ ผุสทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.15,นายประวัด ผงสา รองนายกเทศบาลตำบลน่าข่า,นายอุทัย มั่งมา ประธานสภาเทศบาลตำบลนาข่า,และมีประชาชนเดินทางมาร่วมในพิธีถวายเทียนพระราชทานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
ทางด้านพระครูปลัดนรินทร์ อภินนันโท เจ้าอาวาสวัดโนนทัน บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า “ทางด้านพระครูปลัดนรินทร์ อภินนันโท เจ้าอาวาสวัดโนนทัน บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ได้กล่าวว่า “ในนามพี่น้องชาวบ้านหวายลืมลืม ต.นาข่าและชาว อ.มัญจาคีรีมีความรู้สึกความเป้นสิริมงคลที่ได้รับเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ถวามเทียนเป็นพุทธบูชามาประจำวัดโนนทัน บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยได้รับการประสานงานด้วยดีจากนายพยุง เหล็กดี นายอำเภอมัญจาคีรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสร่วมด้วยนายทองกานต์ ปลัดอาวุโสอำเภอมัญจาคีรี, นายสุนทร ศรีหนองบัว เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มีพระราชประสิทธิ์คุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำเจริญชัยมงคลคาถา พร้อมพี่น้องข้าราชการ ประชาชนเดินทางมาร่วมในงานเป็นจำนวนมาก ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านด้วย เทอญ”ทางด้านพระครูปลัดนรินทร์ อภินนันโท เจ้าอาวาสวัดโนนทัน บ้านหวายหลืม ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่นกล่าว

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น