“กอ.รมน.ขอนแก่น”ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิราเอล

"กอ.รมน.ขอนแก่น"ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในอิราเอล กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับจัดหางานจังหวัด ขอนแก่น  ลงพื้นที่เยื่ยม และให้กำลัง ใจ ญาติ แรงงานไทยที่ ไปทำงาน  ที่รัฐอิสราเอล ประสบปัญหา...