ขอนแก่น มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่โรงแรมอวานี  จังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์จังตระกูล   ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม...