“อ.บ้านฝาง” ร่วมก่อสร้างบ้านให้แก่คนเปราะบาง

"อ.บ้านฝาง" ร่วมก่อสร้างบ้านให้แก่คนเปราะบาง เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุอย่างมาก จึงมีแนวคิดที่จะขยายโครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทั้งคนพิการ...