รมช.เกษตรฯ มอบโค ในโครงการธนาคารโค  กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

รมช.เกษตรฯ มอบโค ในโครงการธนาคารโค  กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ...