อากาศร้อนสินค้าเกษตร พืชผัก ราคาสูง

อากาศร้อนสินค้าเกษตร พืชผัก ราคาสูง 22 เมษายน 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาผักสดในตลาดศรีเมืองทอง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พบว่า...

มข.” จัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ ที่ อ.อุบลรัตน์

มข." จัดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ ที่ อ.อุบลรัตน์ สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

ทหาร ร.8 พัน 2 ยึดอาชีพเกษตรเลี้ยงปลาดุก หลังเกษียณอายุราชการ มีรายได้หลักแสน

ทหาร ร.8 พัน 2 ยึดอาชีพเกษตรเลี้ยงปลาดุก หลังเกษียณอายุราชการ มีรายได้หลักแสน ชีวิตที่เรียบง่าย ก็สร้างความสุขได้ หากรู้จักกับคำว่าพอเพียง หลังเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2557 ตอนแรกๆ อยู่บ้านไม่มีอะไรทำ...