“ผญบ.นาอ่างทอง” -“ผญบ.ห้วยบาก” เขาสวนกวาง ขอนแก่น รับรางวัลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ดีเด่น ของประเทศ

"ผญบ.นาอ่างทอง" -"ผญบ.ห้วยบาก" เขาสวนกวาง ขอนแก่น รับรางวัลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ดีเด่น ของประเทศ "บิ๊กเด่น" มอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืน...

อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการเขาสวนกวางขับขี่ปลอดภัย 365 วัน

อำเภอเขาสวนกวาง จัดโครงการเขาสวนกวางขับขี่ปลอดภัย 365 วัน นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เขาสวนกวาง ผนึก สสอ.เขาสวนกวาง บูรณาการทุกมิติ ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เขาสวนกวาง ผนึก สสอ.เขาสวนกวาง บูรณาการทุกมิติ ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ทำ MOU ร่วมกัน ในการที่จะผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง...

ชาวบ้านโนนทอง อ.เขาสวนกวาง ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ป้องกันการระบาดของโรคที่มาจากยุงลาย

ชาวบ้านโนนทอง อ.เขาสวนกวาง ทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ป้องกันการระบาดของโรคที่มาจากยุงลาย นางสาวรำพึง พวงเกตุ ปลัดอำเภอเขาสวนกวางพร้อมด้วย นางสาวกิตติมา ว่องไว ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนทอง...