เขื่อนในภาคอีสาน พร้อมรับน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ในช่วงวันที่ 26-28 สิงหาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 % ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง และในช่วงวันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 % ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง   ให้...