ความคืบหน้าการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

ความคืบหน้าการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี มีความความคืบหน้า 22 % และจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี...