เสื้อเหลืองเต็มลานบึงทุ่งสร้าง เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต

เสื้อเหลืองเต็มลานบึงทุ่งสร้าง เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ขอนแก่น จัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค NO STROKE for all NEW GEN” 29...

“อ.บ้านฝาง” เปิดกิจกรรมนิทรรศการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ

"อ.บ้านฝาง" เปิดกิจกรรมนิทรรศการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ วันนี้ 24 ต.ค.66 เวลา 09.09 น. ที่ หอประชุมอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง...