คณะแพทย์ มข ร่วมมือกับ 3 มอ ดัง เครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต

คณะแพทย์ มข ร่วมมือกับ 3 มอ ดัง เครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน พัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายวิชาการไทย-เยอรมัน...