“มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”ส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้จน

"มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น"ส่งมอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก้จน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรมแก้จนพื้นที่กาฬสินธุ์ จากเผาถ่านจากเศษวัชพืช การอัดถ่านแท่ง...