นายกฯ บ้านทุ่ม รุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

นายกฯ บ้านทุ่ม รุกแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม ปี 2567 กับผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น...

“เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม” ไม่ทอดทิ้งกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

"เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม" ไม่ทอดทิ้งกันมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ที่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม...

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม รวมน้ำใจ มอบบ้านร่วมใจ คน ต.บ้านทุ่ม ไม่ทิ้งกัน ให้กับผู้พิการ และยากไร้

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม รวมน้ำใจ มอบบ้านร่วมใจ คน ต.บ้านทุ่ม ไม่ทิ้งกัน ให้กับผู้พิการ และยากไร้ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เทศบาลเมืองบ้านทุ่มนำโดย นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม นายสำเนียง ทองบ้านทุ่ม...