ดร.สุทธิ ทวีชัยการ เปิด สำนักงาน คปภ. ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561    ที่สำนักงาน คปภ. ภาค 3 ดร.สุทธิ ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ...