สถิติ 7 วันสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 5( 15 เมษายน)ขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุสะสม47 ครั้ง บาดเจ็บ 47 เสียชีวิต 9 ราย

สรุปสถิติ 7 วันสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 5( 15 เมษายน)ขอนแก่นเกิดอุบัติเหตุสะสม47 ครั้ง บาดเจ็บ 47 เสียชีวิต 9 ราย ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 วันที่ 5  ( 15 เมษายน 2560 )...