“มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น” ผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก

"มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น" ผนึกเครือข่าย ขับเคลื่อนขอนแก่นไมซ์ซิตี้สู่ศูนย์กลางเมืองผ้าไหมโลก ราชมงคลขอนแก่น ประชุมร่วม TCEB สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขอนแก่น ระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่าย...