ขอนแก่นจับมือภาคเอกชนจัดเสวนาเมืองอัจฉริยะเมืองปลอดภัย

27 กันยายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชน จัดเสวนา เวทีธุรกิจเพื่อการเชื่อมโยงรัฐ เอกชน      นำเสนอแนวคิดเมืองอัจฉริยะ     เมืองปลอดภัยตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมุ่งสู่...