NT จับมือ มทร.อีสาน ขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้าน Smart ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City )ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Smart บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

NT จับมือ มทร.อีสาน ขอนแก่น และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมด้าน Smart ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City )ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน Smart บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566...

ขอนแก่นจับมือภาคเอกชนจัดเสวนาเมืองอัจฉริยะเมืองปลอดภัย

27 กันยายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชน จัดเสวนา เวทีธุรกิจเพื่อการเชื่อมโยงรัฐ เอกชน      นำเสนอแนวคิดเมืองอัจฉริยะ     เมืองปลอดภัยตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมุ่งสู่...