ขอนแก่นจับมือภาคเอกชนจัดเสวนาเมืองอัจฉริยะเมืองปลอดภัย

27 กันยายน 2561 ที่โรงแรมอวานี  ขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชน จัดเสวนา เวทีธุรกิจเพื่อการเชื่อมโยงรัฐ เอกชน      นำเสนอแนวคิดเมืองอัจฉริยะ     เมืองปลอดภัยตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะมุ่งสู่ Thailand 4.0

นายสันติ    เหล่าบุญเสงี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนา โดยมี นายยอดยิ่ง จันทพิมพ์    ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นขึ้นกล่าวต้อนรับ    ในงานมีการปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  สร้างเมืองอัจฉริยะ   ประเทศได้อะไร   ธุรกิจและประชาชนได้อะไร   โดยนายมีธรรม  ณ  ระนองผู้  ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน อาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ต่อด้วยการเสวนาโอกาสและความท้าทายในเมืองอัจฉริยะ

ทั้งนี้ ได้เปิดตัวโครงการ Thailand Smart City Champions ที่สนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและ ร่วมจัดโดยสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย   และได้เชิญ ทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ภายใต้กรอบเมืองอัจฉริยะเมืองปลอดภัยเพื่อเข้าประกวดชิงรางวัล รวมกว่า 2 ล้านบาท  พร้อมสิทธิ์การรับพิจารณางบประมาณสนับสนุนตามโครงการกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยจะประกาศผลได้งานซีเคียว เทค Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ไบเทคบางนา

ทั้งนี้งาน secure Tech Thailand 2018 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความปลอดภัย Smart Home การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนจัดระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2561 ที่ ไบเทค บางนา

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น