บริษัทพร้อมเยียวยา คุณยายที่ตาบอดจากผลิตภัณฑ์

วันที่ 10 ก.ย. 61 ณ ห้องแก่นภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.วัชระพงศ์ ฉุยฉาย...