ขอนแก่นเดินหน้าลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงที่บ้าน

ขอนแก่นเดินหน้าลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงที่บ้าน ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำชัด มาตรฐานความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด19 ต้องมาก่อน และลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้ครบทุกคนตามระยะเวลาที่กำหนด นายสมศักดิ์...