ขอนแก่นเดินหน้าลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงที่บ้าน

ขอนแก่นเดินหน้าลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเปราะบางถึงที่บ้าน ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำชัด มาตรฐานความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด19 ต้องมาก่อน และลงพื้นที่รับลงทะเบียนให้ครบทุกคนตามระยะเวลาที่กำหนด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ คลังจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย นำชุดลงทะเบียนเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ที่บ้านนางทองดา มีพร อายุ 87 ปี ชาวชุมชนบะขาม เขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สะดวกเดินทางมาลงทะเบียน”เราชนะ”ที่ธนาคารได้ ทำให้คณะทำงานจึงลงพื้นที่เพื่อให้บริการถึงบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการเราชนะ ป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือ กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุพิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ โดยได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกอำเภอได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนกลุ่มผู้เปราะบาง เบื้องต้นพบว่าทั้งจังหวัดจำนวน 426 คน

โดยในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อทดลองและทดสอบระบบการทำงาน ตามระยะเวลาของการให้บริการเคลื่อนที่ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งนางทองดา ถือเป็นรายแรกของจังหวัดซึ่งจะเป็นการนำข้อมูลการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ไปให้กับทุกหน่วยงานที่ เป็นตัวแทนของภาครัฐที่จะจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนถึงหมู่บ้าน

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบวางแผนการลงพื้นที่ในอำเภออื่น โดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งเวลาในการทะเบียน ความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ตในแต่ละอำเภอเพื่อใช้ในการสแกนใบหน้า เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์โครงการเราชนะทุกคน ได้รับทราบสภาพปัญหาเพื่อนำข้อมูลใช้ในการอุดช่องว่างปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น