บูรณาการตำรวจทหาร จู่โจมตรวจค้นเรือนจำ.อ.พล ขอนแก่น

บูรณาการตำรวจทหาร จู่โจมตรวจค้นเรือนจำ.อ.พล ขอนแก่น นโยบายของกรมราชทัณฑ์ ที่ได้กำหนดแผนงานขับเคลื่อน เพื่อยกระดับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในเรือนจำ และสถานที่ควบคุม...