คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ’ วางกำหนดการ คัดเลือก ‘เลขาธิการ’ พร้อมสรรหา ‘คสช.’ ชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับรัฐบาลใหม่

 ‘คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ’ วางกำหนดการ คัดเลือก ‘เลขาธิการ’ พร้อมสรรหา ‘คสช.’ ชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกับรัฐบาลใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับทราบกำหนดการคัดเลือก “เลขาธิการ...