บรรยากาศ การเลือกตั้ง สว ที่ขอนแก่น

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 )ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น  KICE เวลา  09.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น...