แบงก์ชาติ อีสาน.”จัดเหลียวหลัง…แลหน้า…เศรษฐกิจการเงินอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา

แบงก์ชาติ อีสาน."จัดเหลียวหลัง...แลหน้า...เศรษฐกิจการเงินอีสาน ที่ จ.นครราชสีมา บทบาทหน้าที่ของ ธปท. ภาคอีสาน ได้แก่ จับชีพจรเศรษฐกิจการเงินในพื้นที่ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ...

รองนายกฯ อนุทิน เน้นให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การท่องเที่ยว เพื่อเสริมเศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่

รองนายกฯ อนุทิน เน้นให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การท่องเที่ยว เพื่อเสริมเศรษฐกิจฐานรากกับการขับเคลื่อนอีสานใหม่ 21 ก.พ. 2567. ที่ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น...

เริ่มแล้ว งานเกษตรภาคอีสาน ปี 67 ปีที่ 32 จัดใหญ่ คาดเงินสะพัดกว่า 600 ล.กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสาน

เริ่มแล้ว งานเกษตรภาคอีสาน ปี 67 ปีที่ 32 จัดใหญ่ คาดเงินสะพัดกว่า 600 ล.กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอีสาน “การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ถือเป็นกิจกรรมใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น...

พาณิชย์ จ.ขอนแก่น”เปิดงาน”ตลาดนัด ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

พาณิชย์ จ.ขอนแก่น"เปิดงาน"ตลาดนัด ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน https://youtu.be/2r-lDgy4tGw?si=jx9MopCyAYKaRBfm ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานตลาดนัดร่วมค้า Farmer Field Fresh Fair @แฟรี่พลาซ่า มาเลือกซื้อสินค้าเกษตร...

กลุ่มมิตรผลผลักดันอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ในงานLAB Future & BIO Expo 2024

กลุ่มมิตรผลผลักดันอีสานสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ในงานLAB Future & BIO Expo 2024 https://youtu.be/3XNz7dPpadc?si=Pfqmhuu_MxvH8_nz สัมภาษณ์. นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน https://youtu.be/5GCPF2Fc3D0?si=07XSWql-vrsKy-gn สัมภาษณ์. นายธีรยุทธ์...

แบงก์ชาติ อีสาน” คาดไตรมาส 4 เศรษฐกิจ หดต้วลง

แบงก์ชาติ อีสาน" คาดไตรมาส 4 เศรษฐกิจ หดตัวลง (คลิป) สัมภาษณ์ ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย...

ประชุมสมาคม ผู้บริหารฯ (ส.บ.ม.ท.) ทำเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น เงินสะพัด

ประชุมสมาคม ผู้บริหารฯ (ส.บ.ม.ท.) ทำเศรษฐกิจเมืองขอนแก่น เงินสะพัด สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง...

ธปท อีสานสรุปข่าวเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2566

ธปท อีสานสรุปข่าวเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2566 https://www.youtube.com/watch?v=mrANA31mWsw 3 สิงหาคม 2566.ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ดร.ทรงธรรม ปั่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส...

ขอนแก่น ขับเคลื่อนงานการเเพทย์แผนไทยเพื่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ขอนแก่น ขับเคลื่อนงานการเเพทย์แผนไทยเพื่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 27 กรกฎาคม 2566 ที่โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายแพทย์ ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ...

“ไคซ์ผนึกภาคีหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล

"ไคซ์ผนึกภาคีหลัก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคอีสานสู่สากล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ และ...