“หจก.ภักดีแผ่นดิน ขก.”จัดโครงการเหมืองแร่เพื่อชุมชน

“หจก.ภักดีแผ่นดิน ขก.”จัดโครงการเหมืองแร่เพื่อชุมชน ห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดิน ขอนแก่น จัดโครงการดูแล “ เหมืองแร่เพื่อชุมชน” เดินหน้าโครงการตรวจสุขภาพประจำปี หากพบความเสี่ยงด้านสุขภาพ...