ได้ชื่อแล้ว “แคน แก่นคูน” ชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่นคัดเลือกชื่อ"แคน แก่นคูน" เป็นชื่อลายผ้าไหมประจำจังหวัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดตั้งชื่อลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่น...