มข.”ผลักดัน บริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน. พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และ PM2.5

มข."ผลักดัน บริการยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยน. พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และ PM2.5 https://youtu.be/UodHDKoyWtE?si=77qJEuU_0E-68_I- มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า อีกทางเลือกหนึ่ง...

มข จับมือ บ้านปู เน็กซ์ พัฒนาแบตเตอรี่เก็บไฟจากโซลาเซลล์

มข จับมือ บ้านปู เน็กซ์ พัฒนาแบตเตอรี่เก็บไฟจากโซลาเซลล์ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"ร่วมกับ"บ้านปู เน็กซ์" ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน..โดยมี...