ราชมงคลขอนแก่นเปิดบ้านโชว์ไหมรับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นฝรั่งเศส

ราชมงคลขอนแก่นเปิดบ้านโชว์ไหมรับผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นฝรั่งเศส มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบแฟชั่นฝรั่งเศส เพื่อร่วมประชุมการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล เมื่อวันที่ 15...