องคมนตรี รับฟังรายงานการติดตามการบริหารจัดการน้ำของลุ่มแม่น้ำชี

องคมนตรี รับฟังรายงานการติดตามการบริหารจัดการน้ำของลุ่มแม่น้ำชี 5 มิ.ย. 66. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในฐานะรองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...