เที่ยวแม่น้ำสองสี โขงเจียม อุบล

แม่น้ำสองสี อีกหนึ่งสถานที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นปรากฏการของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน เกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำ  คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง...