เที่ยวแม่น้ำสองสี โขงเจียม อุบล

แม่น้ำสองสี อีกหนึ่งสถานที่น่าท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นปรากฏการของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน เกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำ  คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหน้าน้ำหลากจะเห็นแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสองสีอยู่คนฝากฝั่ง อย่างชัดเจน ผู้คนพากันเรียกว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม”    การเดินทาง  เริ่มต้นเดินทางกันจากอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปทางทิศตะวันออก มุ่งหน้าสู่อำเภอโขมเจียม ใช้เส้นทางหมายเลข 2222 ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางหมายเลข 2137 อีกประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ แล้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ อำเภอโขมเจียม อีกประมาณ 1 กิโลเมตร จนไปถึงดอนด่านปากแม่น้ำมูล บ้านเวินบึก ก็เป็นอันถึงที่หมาย  นอกจากชมความอัศจรรย์ของแม่น้ำสองสีแล้ว ยังสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำมูล และลำน้ำโขง เพื่อชมทัศนียภาพ ของธรรมชาติ และผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมสองแม่น้ำทั้งสองฝากฝั่ง แม่น้ำสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม” ปรากฏการแม่น้ำไหล รวมกันเป็น สองสีเกิดขึ้นในบริเวณ ดอนด่านปากแม่น้ำมูล บ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยแม่น้ำมูลที่มีสีออกสีคราม จะไหล ไปรวมกับแม่น้ำโขงที่สีออกจะขุ่นๆเป็นสีปูน เกิดเป็นแม่น้ำโขงที่มีสีของน้ำสองสี ก่อนจะค่อยๆรวมกันและเป็นสีเดียวกัน จุดที่สามารถชม แม่น้ำสองสีได้ คือบริเวณ ลาดริมตลิ่งหน้าวัดโขงเจียม และที่หมู่บ้านห้วยหมาก โดขสามารถนั่งเรือไปได้ โดยจอดรถไว้ที่บริเวณท่าเรือแม่น้ำโขง อำเภอโขงเจียม แล้วนั่งเรือไปชมความสวยงามของ แม่น้ำสองสี จากจุดชมวิวทั้งสองจุด นอกจากชมแม่น้ำสองสี แล้วยังมีสถานที่น่าสนใจในบริเวณนี้อย่าง ร้านอาหารที่ ทำจากปลาสดๆที่จับได้จาก แม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง หรือจะข้ามไปเที่ยวตลาดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น