แม่ผู้ยากไร้ ขาวบ้านทุ่ม ปลื้มรับมอบสิ่งของจากสมาคมแม่ดีเด่นขอนแก่น”

แม่ผู้ยากไร้ ชาวบ้านทุ่ม ปลื้มรับมอบสิ่งของจากสมาคมแม่ดีเด่นขอนแก่น" กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ จากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทานน้ำพระทัยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ...