ขอนแก่นจัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งเพื่อจัดการขยะมูลฝอย ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ขอนแก่นจัดกิจกรรมแยกก่อนทิ้งเพื่อจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่ศาลาผูกเสี่ยว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...