ขอนแก่น เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดกู่ประภาชัย

ขอนแก่น เร่งฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดกู่ประภาชัย ที่วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น ติดตามการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์...