KHON KAEN BEEF. ยกระดับโคขุนท้องถิ่นสู่เนื้อคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด

KHON KAEN BEEF. ยกระดับโคขุนท้องถิ่นสู่เนื้อคุณภาพเยี่ยมทุกเกรด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมคุวานันท์ ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น...