ปตท  จัดโครงการประชารัฐร่วมใจขับดี  มีสุข ทุกเส้นทาง ที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น   ปตท  จัดโครงการประชารัฐร่วมใจขับดี  มีสุข ทุกเส้นทาง โดยอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยได้ใบอนุญาต ( Good Rider)  มีคุณศิรศักดิ์ จันเทรมะ...